KÖPRELATERADE UTGIFTER I SPANSKA FASTIGHETSSTRANSAKTIONER:

NYBYGGNATION

BEGAGNADE FASTIGHETER

IVA (Moms): 10 %ITP (Överföringsavgift): 10 %
AJD (Stämpelskatt): 1,5 %AJD (Stämpelskatt): Ej aktuell
Notarius Publicus: 0,6 %Notarius Publicus: 0,6 %
Landregister: 0,3 % – 0,7 %Landregister: 0,3 %
Plusvalía (Värdestegringsskatt): Betalas av säljaren Plusvalía (Värdestegringsskatt): Betalas av säljaren 
Uppkoppling av el: Cirka 170 €Överföring av elavtal: Cirka 30 €
Uppkoppling av vatten: Cirka 150 €Överföring av vattenavtal: Cirka 60 €
NIE (Skattenummer, per person): 75 €NIE (Skattenummer, per person): 75 €
Testamente, per person: 150 €Testamente, per person: 150 €
Advokatarvode: 1100 €Advokatarvode 1100 €

Observera: Alla procentsatser som visas i tabellen ovan är baserade på den hos notarius publicus deklarerade köpeskillingen. Mer information om engångskostnader och löpande kostnader finns under "Bra att veta/Köpa och sälja i Spanien".


EXEMPEL: FASTIGHETSVÄRDE 150 000 €

NYBYGGNATION

BEGAGNAD FASTIGHET

IVA (Moms): 15 000 €ITP (Överföringsavgift): 15 000 €
AJD (Stämpelskatt): 2250 €AJD (Stämpelskatt): Ej aktuell
Notarius Publicus: 900 €Notarius Publicus: 900 €
Landregister: 450 €Landregister: 450 €
Plusvalía (Värdestegringsskatt): Betalas av säljaren Plusvalía (Värdestegringsskatt): Betalas av säljaren 
Uppkoppling av el: 170 €Överföring av elavtal: 30 €
Uppkoppling av vatten: 150 €Överföring av vattenavtal: 60 €
NIE (Skattenummer), per person: 75 €NIE (Skattenummer), per person: 75 €
Testamente: 150 €Testamente: 150 €
Advokatarvode: 1100 €Advokatarvode: 1100 €
TOTALT: 20 245 € = 13,5 %TOTALT: 17 765 € = 11,8 %

För att sköta om alla köprelaterade betalningarna är det vanligt att ge advokaten en klumpsumma på 3 % av köpeskillingen (plus överföringsskatt, om det gäller ett begagnat objekt). Eventuellt överskott krediteras ditt bankkonto när alla skatter och avgifter är betalda, normalt inom 4 - 6 veckor från lagfartsdatumet.


ÅRLIGA DRIFTSKOSTNADER (GÄLLER ICKE-RESIDENTER)

 • Cuota de Comunidad (Samfällighetsavgift som täcker underhållet av gemensamma områden och anläggningar såsom trädgård, pool, belysning osv):
  Typisk avgift per bostad: 200 € – 900 €.
 • IRPF (Inkomstskatt, gäller föregående året, betalas vanligtvis under andra halvåret):
  1) Dividera deklarerade värdet med 2.
  2) På resultatet, räkna 2 % (observera: några kommuner tillämpar en lägre procentsats).
  3) Din inkomstskatt är 25 % av resultatet av punkt 2.
 • IBI (Kommunal fastighetsskatt, “SUMA”): Cirka 0,4 % – 0,8 % av fastighetens beskattningsvärde (valor catastral).
 • Vatten inkl. sopavhämtningsavgift: Från cirka 180 € + uppmätt vattenanvändning.
 • El: Från cirka 200 € + uppmätt elanvändning.
 • Hus- och lösöresförsäkring: Från cirka 120 €.
 • Skatterepresentation: Från cirka 150 €.

Observera: En resident persons huvudbostad är skattefri. Mer information om engångskostnader och löpande kostnader finns under "Bra att veta/Köpa och sälja i Spanien".


© 2013 bonavidaspain ● Design: MediaelxRättsligt meddelandeDataskyddKakor