Hälsovårdsdokument

Om du är utflyttad svensk medborgare, har bostad och betalar skatt i Spanien, har du samma rätt som de fastboende till hälsotjänster vid akuta och kroniske sjukdomar. Från din lokala hälsocentral får du då ett SIP-kort (spanskt hälsokort). Om du vistas i Spanien under kortare perioder kan du kontakta försäkringskassan och be om att få blanketten E111. Den garanterar att du får den akuta vård du behöver på samma premisser som landets befolkning.

Bostadslån

För att ge dig ett lånelöfte kräver spanska banker normalt följande dokument:

  • En kopia av ditt pass
  • Dina kompletta kontaktuppgifter (adress, telefon och e-postadress)
  • Dina sex senaste lönekvitton
  • Din senaste skattedeklaration
  • Om du är självanställd, dina två senaste bokslut.

Viktiga persondokument

Spanien har för någon tid sedan infört en praxis där ett enkelt pappersdokument ersätter det traditionella kortet för uppehållstillstånd (Tarjeta de residencia). Det här bildlösa dokumentet duger inte som ID-bevis, vilket leder till att passet kan behövas oftare i framtiden. Det gamla residenciakortet duger givetvis medan det är giltigt. Även ett svenskt id-kort kan användas.

För att registrera dig som boende i en spansk kommun (empadronamiento) måste du uppvisa följande dokument:

  • En räkning som intygar bostadens ägoförhållande (vattenräkning, elräkning, kvitto över betald fastighetsskatt, telefonräkning el.dyl.) eller bostadens lagfart (Copia simple med blå notariestämpel brukar accepteras). 

  • Om du hyr bostaden: kopia av hyresavtalet

  • Pass, svenskt id-kort eller spanskt uppehållstillstånd (Residencia).


© 2013 bonavidaspain ● Design: MediaelxRättsligt meddelandeDataskyddKakor