KJØPSRELATERTE KOSTNADER I SPANSKE EIENDOMSTRANSAKSJONER:

NYBYGG

VIDERESALG

IVA (MVA): 10 %ITP (Overføringsskatt): 10 %
AJD (Dokumentavgift): 1,5 %AJD (Dokumentavgift): Ikke aktuelt
Notarius: 0,6 %Notarius: 0,6 %
Landregister: 0,3 % – 0,7 %Landregister: 0,3 %
Plusvalía (Verdiøkningsskatt): Selgeren må betale  Plusvalía (Verdiøkningsskatt): Selgeren må betale  
Tilkobling av elektrisitet: Cirka 170 €Bytte av abonnement, elektrisitet: Cirka 30 €
Tilkobling av vann: Cirka 150 €Bytte av abonnement, vann: Cirka 60 €
NIE (Skattenummer, per person): 75 €NIE (Skattenummer, per person): 75 €
Testament, per person: 150 €Testament, per person: 150 €
Advokathonorar: 1100 €Advokathonorar:  1100 €

NB: Alle prosenter som vises i tabellen ovenfor er basert på verdien av den offisielle kjøpesummen som er deklarert hos notarius publicus. For mer informasjon om engangs- og innkjøringskostnader, se "Nyttig informasjon/Kjøpeguide".


Eksempel: Eiendomsverdi 150 000 €

NYBYGG

VIDERESALG

IVA (MVA): 15 000 €ITP (Overføringsskatt): 15 000 €
AJD (Dokumentavgift): 2250 €AJD (Dokumentavgift): Ikke aktuelt
Notarius: 900 €Notarius: 900 €
Landregister: 450 €Landregister: 450 €
Plusvalía (Verdiøkningsskatt): Selgeren må betale Plusvalía (Verdiøkningsskatt): Selgeren må betale 
Tilkobling av elektrisitet: 170 €Bytte av abonnement, elektrisitet: 30 €
Tilkobling av vann: 150 €Bytte av abonnement, vann: 60 €
NIE (Skattenummer), per person: 75 €NIE (Skattenummer), per person: 75 €
Testament: 150 €Testament: 150 €
Advokathonorar: 1100 €Advokathonorar: 1100 €
TOTAL: 20 245 € = 13,5 %TOTAL: 17 765 € = 11,8 %

For å gjennomføre de ulike utbetalingene på kjøpsrelaterte kostnader, vil spanske advokater vanligvis be deg om å betale 3% av den erklærte verdien av eiendommen (pluss overføringsskatt, om det er videresalg) ved ferdigstillelse. Eventuelt overskudd vil bli refundert når alle skatter og avgifter er betalt, normalt innen 4 - 6 uker fra signering av de offentlige kontraktene.


ÅRLIGE DRIFTSKOSTNADER (KUN FOR IKKE-RESIDENTER)

 • Cuota de Comunidad (Vedlikeholdskostnad som dekker vedlikehold av fellesarealer og kostnader som hager, svømmebasseng, gatebelysning, etc):
  Typisk 200 € – 900 €.
 • IRPF (Inntektsskatt, ilagt det andre halvår for foregående år):
  1) Del eiendomsverdi på 2.
  2) På resultatet, beregn 2 % (enkelte kommuner kan kreve en lavere andel).
  3) Din inntektsskatt er 25 % av resultatet av trinn to.
 • IBI (Kommunale utgifter, “SUMA”): Cirka 0,4 % – 0,8 % av eiendommens ligningsverdi.
 • Vann og avfallsinnsamling: Fra cirka 180 € + oppmålt vannforbruk.
 • Elektrisitet: Fra cirka 200 € + oppmålt strømforbruk.
 • Hus- og innboforsikring: Fra cirka 120 €.
 • Regnskapsutgifter: Fra cirka 150 €.

NB: Dersom man er registrert beboer i Spania og bor i eiendommen, så er dette skattefritt. For mer informasjon om engangs- og innkjøringskostnader, se "Nyttig informasjon/Kjøpeguide".


© 2013 bonavidaspain ● Design: MediaelxRettslig informasjonPersonvernInformasjonskapsler