Medisinske dokumenter

Dersom du er utflyttet nordmann, har bolig og betaler skatt her, så har du lik rett som de fastboende til helsetjenester for akutte og kroniske sykdommer. På din lokale helsestasjon får du da ett SIP-kort (spansk helsekort). Om du er her i kortere perioder i løpet av året, så kan du få ett kort fra NAV, E111. Dette gir rett til legehjelp og behandling, og man må ta det med når man oppsøker lege. Dersom man ikke har dette, må man betale en egenandel på cirka 1000,- NOK ved legebesøk. Disse kan du imidlertid søke til NAV om å få tilbake når du reiser hjem til Norge.

Boliglån

For å gi deg et tilbud på boliglån, vil spanske banker kreve følgende:

  • En kopi av passet ditt
  • Din fulle kontaktinformasjon (adresse, telefonnummer, og e-post adresse)
  • Dine siste seks lønnslipper
  • Lønns- og trekkoppgave
  • Hvis du er selvstendig næringsdrivende, dine to siste regnskap.

Identifikasjonspapirer

Nylige endringer i spansk lovgivning har gjort at et enkelt papirdokument (Certificado de autorización de residencia) erstatter det tradisjonelle residency-kortet (Tarjeta de Residencia). Det nye dokumentet kan ikke brukes som identifikasjon, til dette er det passet som gjelder. Innehavere av de tradisjonelle residency-kortene kan fortsette å bruke dem som ID-dokumenter til de utløper.

For å bli registrert i den lokale folketellingen (empadronamiento), må du vise opp følgende dokumenter:

  • En regning som bevis på hvem som eier boligen (vann, strøm, IBI/SUMA-kvittering, telefonregning osv.) eller skjøte for boligen (det holder normalt med en Copia simple som har blå notariestempel).
     
  • Hvis du leier: en kopi av leieavtalen.

  • Norsk pass eller spansk Residencia.

For mer informasjon, vennligst ikke nøl med å kontakte oss via telefon eller epost.


© 2013 bonavidaspain ● Design: MediaelxRettslig informasjonPersonvernInformasjonskapsler